ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Η Προσθετική αποτελεί τον κλάδο της οδοντιατρικής που ασχολείται με την σωστή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, φώνηση, σύγκλειση) και την αισθητική απόδοση του χαμόγελου.
Τα κατεστραμένα δόντια μπορούν να αποκατασταθούν με απλές άμεσες εργασίες όπως οι εμφράξεις αμαλγάματος και σύνθετης ρητίνης ή οι όψεις σύνθετης ρητίνης καθώς και με έμμεσες αποκαταστάσεις όπως οι στεφάνες, τα επένθετα και οι όψεις πορσελάνης. Τα ελλείποντα δόντια μπορούν να συμπληρωθούν ανάλογα με την περίπτωση με ακίνητες ή κινητές εργασίες καθώς και με μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες.
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν συγκλεισιακά προβλήματα ή προβλήματα της κροταφογναθικής άρθρωσης με συγκλεισιακούς νάρθηκες ή ακόμα να κατασκευαστούν ειδικές αποκαταστάσεις σε περίπτωση οστικών ελλειμμάτων.

Φωτογραφίες περιστατικών.

bbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbb