ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αποκατάσταση με ολοκεραμικές όψεις
Ολοκεραμικές στεφάνες στα πρόσθια δόντια και λεύκανση οπισθίων δοντιών
Συνδιασμός ολοκεραμικών στεφανών και όψεων στους άνω τομείς
Αποκατάσταση άνω δοντιών με ολοκεραμικές όψεις
Αποκατάσταση με ολοκεραμικές όψεις
Λεύκανση δοντιών με το σύστημα Zoom White Power
Λεύκανση δοντιών με το σύστημα Zoom White Power
Λεύκανση δοντιών με το σύστημα Zoom White Power