ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Αρκετά συχνά στην οδοντιατρική χρειάζεται να γίνουν διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να αφαιρεθούν φλεγμονώδεις εστίες, όπως για παράδειγμα κύστεις, ξένα σώματα ή σπασμένα ακρορρίζια. Από αυτού του είδους τις επεμβάσεις, οι ακρορριζεκτομές των δοντιών και η χειρουργική αφαίρεση κύστεων αποτελούν τις περισσότερο συχνές. Άλλοτε πάλι, ενδείκνυται η αποκάλυψη ή αφαίρεση έγκλειστων και ημι-έκλειστων δοντιών για ορθοδοντικούς λόγους.

Φωτογραφίες περιστατικών.