ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Η Προσθετική αποτελεί τον κλάδο της οδοντιατρικής που ασχολείται με την σωστή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, φώνηση, σύγκλειση) και την αισθητική απόδοση του χαμόγελου.
Τα κατεστραμένα δόντια μπορούν να αποκατασταθούν με απλές άμεσες εργασίες όπως οι εμφράξεις αμαλγάματος και σύνθετης ρητίνης ή οι όψεις σύνθετης ρητίνης καθώς και με έμμεσες αποκαταστάσεις όπως οι στεφάνες, τα επένθετα και οι όψεις πορσελάνης. Τα ελλείποντα δόντια μπορούν να συμπληρωθούν ανάλογα με την περίπτωση με ακίνητες ή κινητές εργασίες καθώς και με μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες.
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν συγκλεισιακά προβλήματα ή προβλήματα της κροταφογναθικής άρθρωσης με συγκλεισιακούς νάρθηκες ή ακόμα να κατασκευαστούν ειδικές αποκαταστάσεις σε περίπτωση οστικών ελλειμμάτων.

Φωτογραφίες περιστατικών.

Αποκατάσταση τεσσάρων άνω τομέων με μεταλλοκεραμικές στεφάνες
Αποκατάσταση κάτω τομέα με γέφυρα τύπου Meryland
Αποκατάσταση άνω πλάγιου τομέα με γέφυρα τύπου Meryland
Αποκατάσταση φθαρμένης οδοντοφυίας με ολοκεραμικές στεφάνες και όψεις διπυριτικού λιθίου
Αποκατάσταση με ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρα
Αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με οδοντικά εμφυτεύματα και κινητές εργασίες
Αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με οδοντικά εμφυτεύματα και ακίνητες εργασίες
αποκατάσταση κεντρικού τομέα με οδοντικό εμφύτευμα και ολοκεραμική επι-εμφυτευματική στεφάνη